ODE er en hyldest til tekstilhåndværket fra urt til skab.

ODE er et brand og en paraplyorganisation for en række initiativer for bæredygtig tekstilproduktion baseret på lokale ressourcer. ODE vil fra efteråret 2021 også være en erhvervsdrivende fond, som har til formål at understøtte udviklingen af lokalt forankret tekstilproduktion fra urt til skab i Danmark og derigennem at støtte op om skabelsen af grønne og meningsfulde job og uddannelser i danske landdistrikter.  Allerede nu arbejder ODE at give alle interesserede i bæredygtigt lokalt tekstildesign og -fremstilling mulighed for at dele, afprøve og indhente viden om og erfaringer med  lokal tekstildesign og -fremstilling og deltage i fællesskabet omkring dette. Som et af de første tiltag etableres Det vilde spinderi som en borgerdrevet virksomhed med mulighed for medejerskab.

Ideen til Det vilde spinderi opstod i foråret 2020. Den er inspireret af yngre designeres nysgerrighed på Odsherreds uld og planter til nye måder at tænke tekstiler. En nysgerrighed som tydeligvis opstod hos dem efter nogle få ugers ophold i Kunstkollektivet 8B i den lille landsby Unnerud. For at realisere ideen om at etablere et minispinderi til små skala produktion af Odsherreds uld og planter til garn etablerede vi Foreningen vildt design.

Foreningen vildt design har i 2020 gennemført en afdækning af aktører i Odsherred, som er forbundet til produktion af tekstiler. Det vil sige, at fåreavlere, fåreklippere, spindere, plantefarvere, strikkere, designere, syersker, filtere og designere i Odsherred er kortlagt og kontaktet for at skabe opmærksomhed omkring ideen om Det vilde spinderi. Det har fra starten været visionen at alle interesserede skulle have mulighed for at eje en andel af spinderiet og at foreningen ville henvende sig til hele værdikæden fra urt til skab.